Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk binnen de Swinhove Groep. Hier wordt daarom veel aandacht aan besteed.

PREZO

De Swinhove Groep heeft in 2016 opnieuw voor alle locaties het kwaliteitskeurmerk PREZO behaald. De locaties Swinhove, De Lindonk en De Lichtkring hebben het zilveren keurmerk behaald. Locatie De IJvogel en de Thuiszorg hebben het gouden keurmerk.

CQ-Index (cliënttevredenheidsonderzoek)

Hieronder zijn de conclusies en aanbevelingen te vinden van het CQ-Index onderzoek van 2013.

LPZ

Jaarlijks doet de Swinhove Groep mee aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen. De LPZ is een jaarlijks terugkerende prevalentiemeting van zorgproblemen binnen de gezondheidszorg in Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Kenmerkend voor de registratie is: