Actueel

Informatiefilmpje over Carenzorgt.nl

De Swinhove Groep introduceert en implementeert dit jaar het Elektronisch Clientendossier (ECD). In de maanden mei/augustus 2017 vindt op enkele afdelingen een pilot plaats, na de zomervalkantie zal het ECD worden uitgerold in de gehele organisatie.
Mantelzorgers en andere betrokkenen kunnen via het online clientenportaal www.carenzorgt.nl toegang krijgen tot het ECD van hun dierbare. In het korte filmpje hieronder krijgt u daarover een eerste impressie. Verdere informatie kunt u krijgen bij de zorgmedewerker op de afdeling.

Eindrapport toezicht Inspectie Gezondheidszorg

Op maandag 4 juli jl. publiceerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg van het Ministerie van VWS haar eindrapportage over de toezicht op 150 zorginstellingen in Nederland. De conclusies (die u hier kunt lezen) uit het rapport trokken veel media-aandacht en ook de Tweede Kamer was bezorgd over de uitkomsten ervan. Staatssecretaris Van Rijn werd opgedragen om de namen van deze zorginstellingen bekend te maken, hetgeen op dinsdag 5 juli gebeurde. De lijst met deze organisaties treft u hier aan.

Deze organisaties zijn ingedeeld in 4 categorieen:
1. Intensief vervolgtoezicht (11 instellingen)
2. Vervolgtoezicht (38 instellingen)
3. In afwachting van het resultaatverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig (19 instellingen)
4. Toezichttraject afgesloten (82 instellingen)

Ook één van de vier Swinhove Groep locaties (De Lichtkring) is genoemd in categorie 4. In 2014 in deze locatie bezocht door de Inpectie en naar aanleiding daarvan is onmiddellijk een verbeterprogramma opgestart. Ten gevolgde hiervan is het toezicht van de Inspectie op deze locatie afgesloten. Alle Swinhove Groep locaties zijn onlangs weer Prezo-gecertificeerd. Dat betekent dat de kwaliteit van onze bedrijfsprocessen voldoen aan de keurmerknormering van Prezo.  

De Swinhove Groep voldoet aan de normen van het branchekeurmerk Prezo en staat niet onder toezicht van de Inpsectie voor de Gezondheidszorg. Daar zijn we blij mee en trots op. Maar dit betekent niet dat er bij ons geen fouten worden gemaakt, zorg blijft tenslotte mensenwerk. Maar dagelijks werken wij met veel medewerkers én vrijwilligers aan het welzijn en leefplezier van onze clienten. Met veel inzet, betrokkenheid en altijd met het streven om het iedere dag weer beter te doen!

 

Internationale dag Palliatieve Zorg

‘MIJN LEVEN DAT JIJ NIET KENT ….’, INTERNATIONALE DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG

Ook in Nederland besteden we dit jaar weer aandacht aan de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg (IDPZ), die is vastgesteld op zaterdag 10 oktober 2015. Dit jaar is het thema: “Mijn leven dat jij niet kent …”. Door heel Nederland worden rondom deze datum  activiteiten georganiseerd om aandacht te vragen voor de zorg voor mensen die niet meer beter worden.

Donderdagavond 15 oktober ‘In gesprek met elkaar’

In de regio Waardenland (Dordrecht, Gorinchem e.o.) haakt het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland aan met de vertoning van een documentaire op donderdagavond 15 oktober 2015.

Deze docu laat zien wat er bij komt kijken als je een ongeneeslijke ziekte hebt en komt te overlijden. Vervolgens zal een panel aan de hand van vier korte fragmenten met de aanwezigen in gesprek gaan over: de palliatieve behandeling, de tijd van leven, wat als het slechter gaat en het sterven. Het panel bestaat uit een verpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg, een geestelijk verzorger, een huisarts, een casemanager palliatieve zorg en een vrijwilliger VPTZ.

De avond vindt plaats in Papendrecht in Theater De Willem, Van der Palmstraat 4. Patiënten, mantelzorgers, professionals én vrijwilligers en andere mensen met belangstelling voor palliatieve zorg zijn die avond van harte welkom. Inloop vanaf 18.30 uur, afsluiting uiterlijk 21.00 uur.

Belangstellenden dienen zich voor de avond aan te melden via de site van het netwerk:

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland/Hulpverleners/Aanmelden/FilmenpaneldiscussieIDPZdag2015.aspx of via de secretaresse van het netwerk tel. 078-6541407. Zij is bereikbaar op dinsdag en donderdag tussen 8.30 en 14.00 uur.

Open huis hospices/palliatieve unit

Hospice de Cirkel in Hendrik Ido Ambacht opent zaterdag 3 oktober van 12.00 – 17.00 uur haar deuren voor belangstellenden.

Op zaterdag 10 oktober 2015 houden Hospice De Patio, gevestigd aan de Markettenweg 50 te Dordrecht en De Rozenhof, palliatieve unit van De Sterrenlanden, open huis. Zij zetten die dag hun deuren tussen 11.00 en 15.00 uur open voor belangstellenden.

Ook Stichting Hospice Gorinchem e.o organiseert op 10 oktober een open dag in hun herenhuis aan de Haarstraat 29 te Gorinchem. Tussen 11.00 – 15.00 uur is iedereen die belangstelling heeft van harte welkom om langs te komen, de medewerkers en vrijwilligers staan hiervoor klaar.

Voor meer informatie en alle activiteiten kunt u ook kijken op www.dagvandepalliatievezorg.nl

Voor meer inlichtingen over het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland:

Angelique de Wit, netwerkcoördinator, tel. 06-30 28 56 53

Swinhove Groep in het AD

Op zaterdag 14 februari jl. is in het Algemeen Dagblad editie de Dordtenaar een artikel verschenen over een klacht, die is ingediend door de echtgenoot van een bewoner van locatie Swinhove. Deze klacht, die gaat over zorg, bejegening, medicijngebruik en telefonische bereikbaarheid, is behandeld door de regionale klachtencommissie Drechtsteden VVT en de uitspraak van die commissie is vervolgens door de klager naar het AD gestuurd.

Het Bestuur en management van de Swinhove Groep, betreurt de gang van zaken, maar herkent zich deels in de casus. Wat belangrijk is, is dat naar aanleiding van deze klacht al een aantal goede verbetertrajecten in gang is gezet. Voor die professionele aanpak heeft de regionale klachtencommissie bij de behandeling van deze zaak haar grote waardering uitgesproken naar de Swinhove Groep.

Het Bestuur wil benadrukken dat de medewerkers van de Swinhove Groep met elkaar goed en belangrijk werk verrichten, hetgeen door de bewoners en overige clienten wordt gewaardeerd, zo blijkt o.a. uit de CQ-index.  Een klacht is niet leuk en moet te allen tijde voorkomen zien te worden, maar wordt door de organisatie ook gezien als een geboden kans om het beter te doen.

Nieuwe bewegwijzering bij locatie Swinhove

Bij de Swinhove Groep locatie Swinhove is een nieuwe lichtreclame geplaatst. Goed voor de vindbaarheid van ook de locatie Ambachtstaete en Medisch Centrum Zonnehoed en herkenbaarheid in de wijk.

Swinhove Groep Intranet is live !

Vandaag (maandag 5 januari 2014)  is het nieuwe Intranet van de Swinhove Groep live gegaan. Een mooie stap in de verdere ontwikkeling van de interne communicatie en de verbinding tussen collega's. Via het intranet wordt informatie verspreid door medewerkers van diverse afdelingen zoals P&O, Beleidsmedewerkers, Bestuur en de OR. In de verdere ontwikkeling dit jaar zal er ruimte komen voor een forum en een blog. Ook zal er een koppeling komen met Facebook, zodat daar gepubliceerde artikelen ook via intranet kunnen worden gelezen. Kortom, snelle en actuele informatie voor alle Swinhove Groep collega's!

Onze nieuwe Dichtbij is uit!

De wintereditie van onze Dichtbij is uit. Hierin staan wij nu eens niet stil bij de veranderingen in de zorg en de consequenties daarvan voor een organisatie als de Swinhove Groep. Wij hebben deze keer gekozen voor het thema ‘Liefde en Passie’, dat wij goed vonden passen bij de komende feestdagen. Een verzameling van mooie en leuke verhalen over liefde voor elkaar en liefde voor het zorgvak. Maar ook verhalen over de relatie tussen onze zorginstelling en de gemeente Zwijndrecht en wat mensen drijft om vrijwilliger te zijn of een bepaalde hobby uit te oefenen. Wij wensen u veel leesplezier!

De zorg verandert. Ministerie van VWS op bezoek bij de Swinhove Groep

Het kan u niet ontgaan zijn dat de zorg aan het veranderen is. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport doet haar uiterste best om de burgers van Nederland daarover te informeren. Onder andere met een roadshow, waarbij een mobiele vraagbaak door het land reist om uw vragen te beantwoorden. Op donderdag 11 en maandag 15 december a.s. is deze mobiele vraagbaak van 14.00 tot 17.00 uur te gast bij de Swinhove Groep. Respectievelijk op onze locaties Swinhove en De Lichtkring kunt u op die dagen terecht met uw vragen over de zorg in het algemeen en uw eigen zorgvraag in het bijzonder. Ook kunt u terecht op een aantal websites van het Ministerie voor meer informatie. Dit zijn:

www.dezorgverandertmee.nl en www.minvws.nl

Vrijwilligersdiner bij de Swinhove Groep

Al zes dagen lang is Bistro Michel in Zwijndrecht het decor voor het jaarlijkse vrijwilligersdiner van de Swinhove Groep. Coordinator en gastvrouw Carla de Lijster ontvangt ruim 400 gasten die genieten van een heerlijk drie gangen menu, dat zorgvuldig is samengesteld door het keukenteam van de bistro.

Carla_met_Elly_v_Maaren_en_anderen-1.jpg

Bezuinigingen bij de Swinhove Groep

De gevolgen van de kabinetsplannen gaan helaas ook de Swinhove Groep niet voorbij. Onlangs maakte bestuurder D. Sollewijn Gelpke bekend dat er arbeidsplaatsen moeten worden ingeleverd en dat ook de zorg anders georganiseerd gaat worden. Tijdens de eerste van een reeks medewerkersbijeenkomsten werden de bezuinigingsplannen toegelicht.

Stichting Societeit Zwijndrechtse Waard bestaat 10 jaar!

In oktober 2014 vierde Stichting Societeit  Zwijndrechtse Waard haar 10 jarig jubileum. Gedurende een hele week werden er op alle locaties van de Swinhove Groep feestelijke activiteiten georganiseerd. Een groots diner dansant op 17 oktober zorgde voor een spetterende afsluiting. Op naar de volgende 10 jaar!

Nieuwe MT-lid aangesteld.

Op 21 oktober 2014 is Paul van Veldhuijzen aangesteld als Manager Wonen, Zorg en Behandeling van de Swinhove Groep. Paul is afkomstig uit de zorg en wordt verantwoordelijk voor de gehele zorgoperatie.