Inspraak Cliënten

Wij vinden het belangrijk dat onze zorg aansluit op uw wensen en behoeften. U heeft als cliënt ook het recht mee te praten en mee te denken over het beleid van de organisatie. Om dit mogelijk te maken zijn er verschillende cliëntenraden actief binnen de Swinhove Groep. Alle locaties van de Swinhove Groep hebben een lokale Cliëntenraad, deze is het aanspreekpunt voor cliënten en naasten. Dit zijn:

Cliëntenraad IJsvogel en Thuiszorg

De cliëntenraad van de Locatie IJsvogel en thuiszorg is een wettelijk ingesteld medezeggenschapsorgaan dat de belangen van de cliënten behartigt. De cliëntenraad bestaat uit cliënten, of vertegenwoordigers van cliënten samen met een onafhankelijk voorzitter.  

De cliëntenraad heeft regelmatig overleg met de teamleiders van de locatie en ook thuiszorg over onderwerpen die op de locatie of in de thuiszorg actueel zijn in het belang van de cliënten. De precieze taken en bevoegdheden van de cliëntenraad zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

De cliëntenraad is het aanspreekpunt voor cliënten en hun naasten. De cliëntenraad is altijd belangstellend naar wat er leeft en speelt en welke ervaring u heeft. 

Regelmatig wordt een cliëntpanel en ook cliëntenraadpleging georganiseerd. U kunt dan uw mening geven of meedenken over een thema. Hierover ontvangt u  een schriftelijke uitnodiging. 

 

Contact opnemen kan als volgt:

  • Stuur een mail naar cr-ijsvogel@swinhovegroep.nl
  • Gebruik het contactformulier onderaan deze pagina.
  • De leden van de cliëntenraad zijn regelmatig aanwezig op de locatie en zijn graag bereid u te woord te staan.

 

De Cliëntenraad kan altijd hulp gebruiken. Met elkaar kunnen we blijven bouwen aan de kwaliteit van zorg, steeds beter. Heeft u interesse, neem dan contact opnemen met de voorzitter van de Cliëntenraad van de locatie.

Voorzitter CR IJsvogel

Karel-Jan Matthijs
Voorzitter Cliëntenraad IJsvogel en Cliëntenraad Swinhove-Ambachtstaete
Contact

Contact CR IJsvogel en Thuiszorg

Karel-Jan Matthijs
Voorzitter Cliëntenraad IJsvogel en Cliëntenraad Swinhove-Ambachtstaete
Telefoon078 625 55 00
Locatie De IJsvogel
IJsvogelplein 300
3334 XC Zwijndrecht