ANBI Algemeen Standaardformulier Publicatieplicht SG 2020 – Vrienden van Swinhove