Bijlage Jaarverslag RvT SG 2020 Nevenfuncties, Aandachtsgebieden, Rooster Van Aftreden (1)