Aanscherping coronamaatregelen vanaf 20 december

Vanaf heden, met ingang van maandag 20 december, gelden er aangescherpte regels binnen de Swinhove Groep. Dit is nodig omdat het kabinet een nieuwe lockdown heeft afgekondigd.      

 • Voor de bewoners van de Swinhove Groep geldt, in lijn met de landelijke maatregelen, een dringend advies om niet meer dan 2 personen vanaf 13 jaar per dag te ontvangen. Er geldt een uitzondering voor Kerstavond, Eerste en Tweede Kerstdag en tijdens de jaarwisseling: dan geldt maximaal 4 personen vanaf 13 jaar per dag. Wij verzoeken u om ook op de eigen kamer voldoende afstand te bewaren.  
 • Wij vragen u, eveneens in lijn met de landelijke adviezen, om terughoudend te zijn met bezoek van kinderen aan uw naaste. Het gebruikmaken van mondneusmaskers door kinderen onder de 13 jaar moedigen wij van harte aan. Zij kunnen gebruik maken van de mondneusmaskers die worden verstrekt bij de entree van de locaties. 
 • Winkeltjes en kappers op onze locaties zijn gesloten. 
 • De basisregels blijven gelden: desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek, houd 1,5 meter afstand van anderen, blijf thuis bij klachten en laat u direct testen. 
 • Bezoek vindt plaats op eigen kamer of de in brasserie. De brasserie is geen horecagelegenheid, deze is bestemd voor cliënten en hun naasten op het moment dat zij op bezoek komen. De brasserie is niet geopend voor externen. Voor uw bezoek maakt u nog geen gebruik van de gezamenlijke huiskamer.  
 • Tijdens uw bezoek aan uw naaste en binnen onze locaties is het dragen van een mondneusmasker verplicht. De mondneusmaskers worden als gebruikelijk verstrekt bij de entree van onze locaties.    
 • Activiteiten voor cliënten laten we zoveel mogelijk doorgaan, soms in een aangepaste vorm i.v.m. veiligheidsvoorschriften. Externen (niet cliënten) mogen voorlopig niet deelnemen aan activiteiten en activiteiten georganiseerd door externe partijen gaan voorlopig niet door.    
 • Vrijwilligerswerk is ook in deze periode van grote waarde, maar vindt alleen plaats op verzoek en in overleg met de vrijwilliger.  

Voor zelfstandig wonende cliënten (met thuiszorg) geldt dat, ook wanneer zij volledig zijn gevaccineerd, zij worden geacht zich te houden aan de algemene maatregelen die gelden voor alle inwoners van Nederland.   

Mogen we op uw medewerking rekenen? Want samen staan we sterk!  

De Swinhove Groep biedt zorg aan kwetsbare mensen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om cliënten en elkaar te beschermen. 

Heeft u vragen over wat dit betekent als u of uw naaste bij ons in zorg komt? Neem dan contact op met onze klantadviseurs via: 078-625 55 00.
Heeft u vragen over de maatregelen of het aantal besmettingen binnen de Swinhove Groep, neem dan contact op met communicatie@swinhovegroep.nl.

Op deze pagina vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.  De antwoorden op deze vragen kunnen wijzigen, kijk daarom met regelmaat op deze pagina!

Website RIVM en informatienummer
Er is naast de RIVM-site ook een landelijk informatienummer beschikbaar voor vragen: 0800-1351.

Het Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het coronavirus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.
Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900–23 56 780.

Veelgestelde vragen

 • Welke maatregelen gelden er binnen de Swinhove Groep?
 • Wat doen jullie om cliënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus?
  Wij monitoren alle cliënten zeer alert. Wij letten op eventuele veranderingen in de gezondheidssituatie. Vertoont een cliënt verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of lijkt een cliënt minder fit, dan schakelen wij de specialist ouderengeneeskunde in, deze is vanzelfsprekend ook actief betrokken.
  Onze medewerkers beschermen zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Zij dragen persoonlijke beschermingsmiddelen en voor deze bescherming volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 • Welke afspraken gelden er bij een nieuwe opname?

  De meest recente afspraken bij een nieuwe opname kunt u navragen bij onze klantadviseurs. De klantadviseurs kunt u telefonisch bereiken via 078 625 55 00

 • Mag ik op bezoek komen als mijn naaste (mogelijk) besmet is met corona?

  Ook als uw naaste (mogelijk) besmet is met corona kunt u op bezoek komen. Er gelden dan wel extra voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bekend bij de woongroep, etage of het appartement.

 • Zet de Swinhove Groep het corona toegangsbewijs in?
Bekijk alle vragen