Activiteitenfonds De IJsvogel maakt zich sterk voor de aanschaf van een duofiets

“De eerste vijfentwintig euro zijn al binnen”, klinkt het vol enthousiasme uit de mond van Bas Stellaard. Samen met zijn vriend Huib van Loon is hij de initiatiefnemer achter het activiteitenfonds De IJsvogel. Praktisch iedereen in Zwijndrecht weet dat met De IJsvogel de locatie van de Swinhove Groep in de mooie, groene wijk Nederhoven bedoeld wordt.

De IJsvogel kent een gezellige brasserie waar onder aanvoering van teamleider Michel Herremans de gastvrijheid hoogtij viert. Bewoners en hun familieleden maar ook de inwoners van de wijk weten de weg te vinden naar deze hotspot, die bruist van activiteit.

“Acht jaar geleden moet het geweest zijn”, vertelt Bas, “dat Huib en ik de koppen bij elkaar staken en het idee lanceerden om een fonds in het leven te roepen. Een fonds waaruit extra activiteiten of noodzakelijke voorzieningen voor de bewoners van De IJsvogel gefinancierd konden worden. Vergeet niet dat De IJsvogel en haar brasserie een echte wijkfunctie hebben”, gaat hij verder. “Er wordt samen met het activiteitenteam van de Swinhove Groep bijna dagelijks wel iets georganiseerd. Of het nu een klaverjasmiddag, concert, bingo of een koffieclub betreft voor menigeen is De IJsvogel een deel van het leven”. “Dat geldt overigens ook voor ons”, valt Huib hem bij. “Wij hebben beiden aan de wieg gestaan van de bouw”, vertelt hij, “Bas als voorzitter van de Bewonersvereniging Nederhoven 1 en ik als voorzitter van het Wijkplatform Nederhoven. Met recht kan je zeggen dat De IJsvogel in ons hart zit!”

Na ruim twintig jaar met ziel en zaligheid betrokken te zijn geweest bij tal van bezigheden in en rond De IJsvogel gaan Bas en Huib er binnenkort mee stoppen. Zij zijn blij met de gemeente Zwijndrecht te hebben georganiseerd dat deze jaarlijks 1.500 euro beschikbaar stelt ten behoeve van De IJsvogel. “Dankzij het activiteitenfonds en haar sponsoren kunnen wij tal van leuke activiteiten organiseren”, zegt Michel spontaan. “Een jeu de boules baan werd gerealiseerd, er kwamen parasols voor op het terras en als klap op de vuurpijl ontvingen wij een prachtige TV voor in het restaurant. En dan zou ik bijna nog vergeten dat tijdens de coronaperiode de planten en de bonbons voor bewoners en zorgmedewerkers een echte verrassing waren”.

Blijft er dan nog iets te wensen over? “Ja, wat dacht je!”, zegt Michel, “Omdat het voor steeds meer cliënten lastig is mobiel te blijven, zou het geweldig zijn als wij een duofiets kunnen aanschaffen. Hoe fantastisch zou het zijn als onze cliënten met een familielid, een begeleider of een vrijwilliger er even lekker opuit kunnen”.

“Maar aan een duofiets zit een prijskaartje en 7.000 euro komt eerst”, neemt Bas het van hem over. “Wij hebben daarom als initiatiefnemers van het activiteitenfonds, geholpen door Kylie Grunefeld (teamleider van De IJsvogel), besloten ons nog eenmaal sterk te willen maken. De aanschaf van de duofiets zou immers voor ons een mooie afsluiting zijn en voor de bewoners een afscheidscadeau waarvan zij nog lang kunnen genieten”.

Sponsoren (groot of klein) vragen wij ons te helpen! Doet u mee? Maak dan een bijdrage over op rekeningnummer: NL 80 INGB 0663 5279 53 t.n.v. B. Stellaard o.v.v. activiteitenfonds De IJsvogel duofiets. Komt het benodigde bedrag niet bij elkaar dan wordt uw bijdrage gebruikt voor activiteiten ten behoeve van De IJsvogel. Tenslotte spreekt Lilian Bouman (bestuurder van de Swinhove Groep) vol trots over wat Bas en Huib bereikt en betekend hebben voor de organisatie in het algemeen en De IJsvogel in het bijzonder. “Ik vind het geweldig wat zij beiden ook nu nog voor De IJsvogel organiseren en realiseren. Ik ben hun daar heel erg dankbaar voor”.