Dringende oproep: volg aanwijzingen op onze locaties op!

Gelukkig merken we dat de meeste bezoekers begrip hebben voor onze maatregelen en afspraken die gelden op onze locaties. Namens onze medewerkers en cliënten willen wij u daarvoor danken. Dankzij de maatregelen en afspraken zorgen we er samen voor dat het bezoek aan uw naaste mogelijk blijft. Helaas zien wij ook bezoekers die deze maatregelen bewust negeren. Dit gebeurde ook het afgelopen weekend, toen er een samenscholing plaatsvond in de centrale hal van één van onze locaties. Dit zorgde voor discussies met onze (zorg)medewerkers. Wij wijzen u erop dat onze medewerkers bevoegd zijn u aan te spreken als u zich niet houdt aan de geldende voorschriften. Maar liever nog zouden wij dit natuurlijk voorkomen: wees ervan bewust dat de Swinhove Groep zorg biedt aan kwetsbare mensen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om besmetting van het coronavirus te voorkomen en om uw naaste, onze medewerkers en elkaar te beschermen.

Maatregelen

De maatregelen zetten we nog even op een rij:

  • Bezoek in de eigen woning of kamer is beperkt tot maximaal 2 gasten tegelijk, dit aantal is exclusief kinderen tot en met 12 jaar. Daarnaast geldt zoals aangekondigd in de persconferentie een dringend advies om maximaal één keer per dag bezoek te ontvangen. Wij vragen u om dit advies ook op te volgen.
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en vertrek.
  • Draag een mondkapje. Het gebruik van een mondkapje tijdens uw bezoek is voorlopig verplicht. Het mondkapje zet u alleen af als u zit én anderhalve meter afstand kunt bewaren van andere personen. U gebruikt de mondkapjes die beschikbaar worden gesteld op de locaties en geen eigen mondkapje.
  • Registreer uw bezoek bij de entree of via www.supersaas.nl/form/SwinhoveGroep/Registratie_Bezoek.
  • Houd afstand van medebezoekers, medewerkers, vrijwilligers en bewoners.
  • Loop niet onnodig rond door de locatie en volg de looproutes.
  • Samenscholing is niet toegestaan.
  • Kom niet op bezoek wanneer u griep- en verkoudheidsklachten heeft.

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn. Wij doen dit uit voorzorg voor uw naaste, u zelf, alle cliënten en alle medewerkers en vrijwilligers. Ons doel hierbij is om besmetting bij u en anderen te voorkomen. Maar ook om bezoek binnen onze locatie mogelijk te houden. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!