Fusieplannen het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep

Langs deze weg willen we u informeren dat het Parkhuis en Het Spectrum in Dordrecht en Swinhove Groep in Zwijndrecht het plan hebben om te fuseren. Als alles verloopt zoals we hebben gepland, zal de juridische fusie op 1 januari 2024 een feit zijn.  

De reden voor onze plannen moge duidelijk zijn: onze zorgsector staat voor grote uitdagingen. Die uitdagingen, met de toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte als sleutelwoorden, vereisen dat we slimmer en efficiënter gaan werken. Het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep zijn drie ambitieuze organisaties die samen grote stappen kunnen zetten naar betere en toekomstbestendige zorg in onze regio.  

Onze drie organisaties zijn financieel gezond en we hebben de fusie dan ook vanuit eigen kracht en vanuit het toekomstperspectief voor onze cliënten en medewerkers geïnitieerd. Dankzij de bundeling van krachten, kunnen we hen nog beter centraal stellen. De zorg wordt gecontinueerd en voor alle medewerkers zal er plek zijn.  

Met de fusie zal er een grotere maar vertrouwde organisatie ontstaan, waarbij de herkenbaarheid behouden blijft. Een organisatie die slagvaardiger en innovatiever is dan we afzonderlijk kunnen zijn en die ervoor zorgt dat we goed zijn voorbereid op de uitdagingen van de komende jaren. Hiermee zorgen wij ervoor dat onze huidige en toekomstige cliënten de zorg blijven ontvangen die ze verdienen. 

Bekijk onderstaande video’s voor meer informatie, of klik hier en hier voor de video’s.