Minister Helder opent Verwijspunt 078 in Drechtsteden

Als eerste regio in Nederland is per 31 oktober de plaatsing van cliënten in de kortdurende en langdurige ouderenzorg centraal georganiseerd door Verwijspunt 078. Verwijspunt 078 realiseert tijdige en juiste plaatsingen van (kwetsbare) ouderen in de regio Drechtsteden. De deelnemende zorgorganisaties in de regio Drechtsteden gebruiken één regionale wachtlijst voor cliënten met een indicatie voor kortdurende en langdurige zorg. Op woensdag 7 december is Verwijspunt 078 officieel geopend in het bijzijn van minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder.

Wachtlijstbeheer én toewijzing vanuit één centraal punt
Verwijspunt 078 is het eerste en daarmee unieke concept in Nederland dat alle intramurale verblijfsvormen in één centraal punt heeft ondergebracht (eerstelijnsverblijf laag- en hoogcomplex, Wet langdurige zorg somatiek en psychogeriatrie, observatie, crisisopvang, geriatrische revalidatiezorg, palliatieve zorg, gedwongen opname met inbewaringstelling en rechterlijke machtiging).

VVT alliantie Waardenland
Verwijspunt 078 is ontstaan vanuit de regiovisie van de VVT Alliantie Waardenland: “We verdelen ons zorgaanbod zó dat cliënten die zorg het hardste nodig hebben, deze ook krijgen.” Zorgorganisaties in de regio hebben daarom maatregelen genomen om kwalitatieve zorg te blijven garanderen. Door onder andere de wachtlijsten van de deelnemende zorgorganisaties samen te voegen en gezamenlijk te coördineren, vindt toewijzing vanuit Verwijspunt 078 plaats. De triage gebeurt door inzet van medewerkers uit de deelnemende organisaties.

Officiële opening
Minister voor Langdurige Zorg en Sport, Conny Helder, heeft tijdens de officiële opening zelf ervaren hoe het verwijzen er in de praktijk aan toe gaat. Aan de hand van twee fictieve casussen heeft minister Helder twee ouderen in de regio Drechtsteden verwezen naar de juiste plek.

Over Verwijspunt 078
Verwijspunt 078 is een initiatief van de VVT alliantie Waardenland en bestaat uit zeven zorgorganisaties in de regio Drechtsteden: de Swinhove Groep, Het Parkhuis, Het Spectrum, PZC Dordrecht, De Merwelanden, De Blije Borgh en Leger des Heils. Ze werken samen met huisartsen, het Albert Schweitzer ziekenhuis en de VVT-instellingen uit de regio. Naast een verbeterde samenwerking in de regio Drechtsteden hebben ze de volgende doelen voor ogen: snellere plaatsing van cliënten op de juiste plek, tijdsbesparing voor verwijzers, afname van het aantal plaatsingen op ‘verkeerde bedden’ en het zichtbaar maken van trends in de vraagontwikkeling.

Veelgestelde vragen

 • Welke maatregelen gelden er binnen de Swinhove Groep?
 • Wat doen jullie om cliënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus?
  Wij monitoren alle cliënten zeer alert. Wij letten op eventuele veranderingen in de gezondheidssituatie. Vertoont een cliënt verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of lijkt een cliënt minder fit, dan schakelen wij de specialist ouderengeneeskunde in, deze is vanzelfsprekend ook actief betrokken.
  Onze medewerkers beschermen zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Zij dragen persoonlijke beschermingsmiddelen en voor deze bescherming volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 • Welke afspraken gelden er bij een nieuwe opname?

  De meest recente afspraken bij een nieuwe opname kunt u navragen bij onze klantadviseurs. De klantadviseurs kunt u telefonisch bereiken via 078 625 55 00

 • Mag ik op bezoek komen als mijn naaste (mogelijk) besmet is met corona?

  Ook als uw naaste (mogelijk) besmet is met corona kunt u op bezoek komen. Er gelden dan wel extra voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bekend bij de woongroep, etage of het appartement.

 • Zet de Swinhove Groep het corona toegangsbewijs in?
Bekijk alle vragen