Nieuwe manier bezoekregistratie / richtlijnen en maatregelen

Wij zijn blij dat het op alle locaties van de Swinhove Groep mogelijk is om bezoek te ontvangen. Toch zien we dat onze en omliggende regio’s het aantal Corona besmettingen toeneemt. Dit brengt extra risico’s met zich mee.

Daarom nemen wij voorzorgsmaatregelen om onze kwetsbare cliënten en waardevolle medewerkers en vrijwilligers zoveel mogelijk te beschermen. Helaas constateren we dat niet iedereen zich houdt aan de afgesproken richtlijnen en maatregelen.

Anderhalve meter afstand

Met enige regelmaat zien wij dat de afspraak om anderhalve meter afstand te houden niet nageleefd wordt. Wanneer u bijvoorbeeld met 3 of meer bezoekers tegelijk komt, is het niet mogelijk om op de woonkamer van uw naaste voldoende afstand te houden. Het bezoek kunt u in dat geval beter spreiden over de dag.

Mondkapjes

Al onze medewerkers dragen uit voorzorg een mondkapje. Wanneer u binnen 1,5 meter van uw naaste komt, is het ook voor u verplicht een mondkapje te dragen. In alle situaties adviseren wij u een mondkapje te dragen. U kunt gebruik maken van de mondkapjes die beschikbaar worden gesteld op de locaties.

Registreren

Wij vragen u uw bezoek te registreren. Deze gegevens worden gebruikt om het bezoek te kunnen informeren wanneer er een besmetting bij een cliënt wordt geconstateerd (bron-contactonderzoek). Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden na twee weken vernietigd.

De manier van registreren gaan we vanaf 1 september anders vormgeven. We vragen u bij ieder bezoek uw gegevens (naam, datum en telefoonnummer) te registreren. Dit kan via deze link (https://www.supersaas.nl/form/SwinhoveGroep/Registratie_Bezoek) of via het registratiekaartje bij de ingang.

Regels bezoek

Wij vragen u met nadruk: houd u aan de afgesproken regels. Deze regels vindt u hier en bij de ingang van al onze locaties. Bekijk hier de instructievideo.

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn. Wij doen dit echter uit voorzorg voor uw naaste, u zelf, alle cliënten en alle medewerkers en vrijwilligers. Ons doel hierbij is, besmetting bij u en anderen te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!