Opheldering rondom eventuele nieuwbouw locatie Swinhove

Een tijdje geleden stak het gerucht de kop op dat de Swinhove Groep zou gaan nieuwbouwen en uitbreiden op de plek van een tennisvereniging nabij het Albert Schweitzer ziekenhuis in Zwijndrecht. De vereniging zou plaats moeten maken voor de te realiseren nieuwbouw van de Swinhove Groep.

De werkelijkheid is als volgt: binnen de Swinhove Groep wordt momenteel een aantal scenario’s onderzocht met betrekking tot het toekomstbestendig maken van onze locatie Swinhove. Globaal zijn er daarbij drie mogelijkheden: óf we gaan de huidige locatie Swinhove renoveren, óf we gaan een (deels) nieuwe locatie bouwen op de huidige plek óf we gaan een nieuwe locatie bouwen op een andere plek dan de huidige, dus elders in Zwijndrecht.

In Zwijndrecht zijn er niet veel mogelijkheden voor een nieuwbouwlocatie, maar in de gesprekken met verschillende partijen in Zwijndrecht is het terrein op en nabij het Albert Schweitzer ziekenhuis in beeld gekomen. Daar is ook de tennisvereniging gesitueerd. Er is en er wordt op korte termijn nog geen keuze gemaakt uit de verschillende scenario’s omdat we alle mogelijkheden en gevolgen nog verder moeten onderzoeken, ook in het licht van het voornemen om per 1-1-2024 te komen tot een fusie met Het Parkhuis en Het Spectrum.