OPROEP VAN DE CLIËNTENRAAD – Enquête bedrijfskleding

Beste bewoner, cliënt of naaste van de Swinhove Groep,

Vanuit de Swinhove Groep is aan de cliëntenraden de vraag gesteld om mee te denken over de bedrijfskleding voor medewerkers. Graag leggen wij deze vraag ook aan u voor. Het zijn maar 3 vragen. Alle antwoorden zullen doorgegeven worden aan de commissie die zich hiermee bezig houdt.
Namens de Cliëntenraad alvast hartelijk dank voor uw moeite!
https://nl.surveymonkey.com/r/CREnquetebedrijfskleding