Standpunt van de Swinhove Groep over het Corona Toegangsbewijs

De laatste tijd wordt er in de landelijk politiek gesproken over de mogelijkheid tot het verbreden van de inzet van een Corona Toegangsbewijs in de samenleving. Mogelijkerwijs komen wij als zorgorganisatie binnenkort ook op een punt waarin we een keuze moeten maken of we mensen al dan niet alleen nog maar toelaten na het tonen van een Corona Toegangsbewijs. Daarbij is de veronderstelling dat het geen wettelijke verplichting gaat worden maar dat organisaties hierin hun eigen afweging kunnen maken. 

Als bestuurder van de Swinhove Groep heb ik daarom de afgelopen weken over dit onderwerp gesproken met het managementteam, artsen, Centrale Cliëntenraad, Ondernemingsraad en de Professionele  Adviesraad. De uitkomst van deze gesprekken is als volgt:  

In onze woonzorglocaties en ook in de thuiszorg wonen mensen 24 uur per dag; het is hun huis. Kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg en ondersteuning zijn juist in deze levensfase voor hen van groot belang. Niet voor niets luidt onze missie als Swinhove Groep:   

“De Swinhove Groep ondersteunt kwetsbare ouderen en hun naasten bij het leven dat zij willen leven, met de waarden en gewoonten die daarin voor hen belangrijk zijn. Wij richten onze aandacht en energie daarin samen met de cliënt en diens netwerk op wat er nog wèl kan en trekken gezamenlijk op daar waar ondersteuning nodig is”. 

Het bezoek van en contact met echtgenoten, kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden, het letterlijk kunnen zien, voelen en horen van naasten is hierin essentieel.  

Na de langdurige sluiting van verpleeghuizen in 2020, spraken zowel de verpleeghuizen in Nederland, als demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid en verschillende (belangen-)organisaties in de ouderenzorg zich erover uit; dat was eens maar niet weer. Men was het erover eens dat met de kennis en kunde van nu andere afwegingen en besluiten mogelijk èn nodig zijn. Ook wij deelden en delen die zienswijze en weten ons daarin gesteund door zowel de Cliëntenraad, de Ondernemingsraad als de Professionele Advies Raad. 

Echter, nu dreigt opnieuw de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners aangetast te worden door een mogelijke toekomstige invoering van het Corona Toegangsbewijs in de zorg.  Cliënten dienen echter te allen tijde zelf hun vrijheid te behouden om (eventueel samen met hun naasten) hun eigen afwegingen te maken of zij, en zo ja wie zij op bezoek in hùn huis willen ontvangen. De cliënten en hun naasten gaan daar primair over; niet wij als organisatie. Om deze reden willen wij het Corona Toegangsbewijs niet inzetten bij cliënten en hun naasten in onze woonzorglocaties. 

Vaccineren is een recht en geen plicht. Dat geldt voor cliënten, maar ook voor onze medewerkers en vrijwilligers. Wij zijn hen dankbaar voor hun tomeloze inzet en hebben er veel bewondering voor hoe zij zich iedere dag opnieuw inzetten voor onze cliënten, ook in deze onzekere tijden van het coronavirus. Momenteel is er al een landelijk tekort aan zorgmedewerkers. Wij willen dan ook geen extra drempel opwerpen, of medewerkers en vrijwilligers uitsluiten, voor hun zó nodige en gewaardeerde werk in de zorg. Een Corona Toegangsbewijs willen wij daarom ook niet inzetten voor onze medewerkers en vrijwilligers. 

Uiteraard hebben en voelen wij als organisaties de verantwoordelijkheid om de leef- en werkomgeving van onze cliënten, hun naasten, onze medewerkers en vrijwilligers zo veilig mogelijk te maken en hen zo goed mogelijk te beschermen. In de afgelopen 1,5 jaar hebben wij die verantwoordelijkheid steeds genomen, onder andere door het strikt toepassen van (hand-)hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen, ventileren en het in acht nemen van de 1,5 meter regel. Passend bij de situatie breiden wij deze maatregelen zo nodig uit, waarbij we altijd zoeken naar een optimale balans tussen veiligheid en welzijn. Wij hebben onze cliënten, medewerkers en vrijwilligers daarnaast altijd gewezen op de argumenten om je te laten vaccineren. We hebben dat ook gefaciliteerd en zullen dat blijven doen. 

Samen doen we zo, wat in ons vermogen ligt om zowel de cliënten en hun naasten als onze medewerkers en vrijwilligers te beschermen. Dat hebben we vanaf het begin van de eerste coronagolf gedaan en dat zullen we ook nu met elkaar met volle inzet blijven doen. 

 

Lilian Bouman 

Bestuurder Swinhove Groep, Zwijndrecht 

17 november 2021 

De Swinhove Groep biedt zorg aan kwetsbare mensen. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om cliënten en elkaar te beschermen. 

Heeft u vragen over wat dit betekent als u of uw naaste bij ons in zorg komt? Neem dan contact op met onze klantadviseurs via: 078-625 55 00.
Heeft u vragen over de maatregelen of het aantal besmettingen binnen de Swinhove Groep, neem dan contact op met communicatie@swinhovegroep.nl.

Op deze pagina vindt u het antwoord op een aantal veelgestelde vragen.  De antwoorden op deze vragen kunnen wijzigen, kijk daarom met regelmaat op deze pagina!

Website RIVM en informatienummer
Er is naast de RIVM-site ook een landelijk informatienummer beschikbaar voor vragen: 0800-1351.

Het Nationale Zorgnummer
Het Nationale Zorgnummer is de gezamenlijke hulp- en meldlijn van MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheidszorg en Patiëntenfederatie Nederland. Het nationale zorgnummer staat klaar voor alle vragen omtrent het coronavirus voor cliënten, familieleden, mantelzorgers en naasten.
Het nummer is van maandag tot en met donderdag te bereiken tussen 09.00 – 13.00 uur via 0900–23 56 780.


Warning: Attempt to read property "term_id" on string in /home/customer/www/swinhovegroep.nl/public_html/wp-content/themes/swinhovegroep/footer.php on line 5

Veelgestelde vragen

 • Welke maatregelen gelden er binnen de Swinhove Groep?
 • Wat doen jullie om cliënten en medewerkers te beschermen tegen het coronavirus?
  Wij monitoren alle cliënten zeer alert. Wij letten op eventuele veranderingen in de gezondheidssituatie. Vertoont een cliënt verkoudheidsklachten, temperatuurverhoging of lijkt een cliënt minder fit, dan schakelen wij de specialist ouderengeneeskunde in, deze is vanzelfsprekend ook actief betrokken.
  Onze medewerkers beschermen zichzelf goed om verdere besmetting te voorkomen. Zij dragen persoonlijke beschermingsmiddelen en voor deze bescherming volgen wij de richtlijnen van het RIVM.

 • Welke afspraken gelden er bij een nieuwe opname?

  De meest recente afspraken bij een nieuwe opname kunt u navragen bij onze klantadviseurs. De klantadviseurs kunt u telefonisch bereiken via 078 625 55 00

 • Mag ik op bezoek komen als mijn naaste (mogelijk) besmet is met corona?

  Ook als uw naaste (mogelijk) besmet is met corona kunt u op bezoek komen. Er gelden dan wel extra voorzorgsmaatregelen. Deze maatregelen zijn bekend bij de woongroep, etage of het appartement.

 • Zet de Swinhove Groep het corona toegangsbewijs in?
Bekijk alle vragen