Update 23 oktober

Een update van het eerdere bericht over een besmetting met het Coronavirus op locatie Lichtkring: https://swinhovegroep.nl/2020/10/22/update22okt/

Alle cliënten van de betreffende en de naastgelegen woongroep op de Lichtkring zijn inmiddels getest op het Coronavirus. Helaas moeten wij melden dat 4 cliënten van de betreffende woongroep positief getest zijn op het Coronavirus.

Maatregelen

De bewoners verblijven zoveel mogelijk op de eigen kamer waarbij de benodigde beschermingsmaatregelen zijn getroffen.

  • Alle cliënten van de naastgelegen woongroep verblijven in quarantaine;
  • Alle cliënten van de betreffende woongroepen worden in volledige beschermende kleding verzorgd;
  • De cliënten en naasten van de betreffende woongroepen worden geïnformeerd over de testuitslag, eventuele volgende stappen en de aangepaste bezoekregeling die geldt.
  • De toegangsdeur van de betreffende woongroepen naar de gang en de andere woongroepen en tuin is gesloten.
  • De bezoekregeling op de andere woongroepen blijft ongewijzigd.

Wij realiseren ons dat bovenstaande maatregelen ingrijpend zijn. Wij doen dit echter uit voorzorg voor uw naaste, u zelf, alle cliënten en alle medewerkers en vrijwilligers. Ons doel hierbij is besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw medewerking en begrip. Samen staan we sterk!