Update beoogde fusie het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep 

Op 21 maart kondigden ouderenzorgorganisaties het Parkhuis, Het Spectrum en Swinhove Groep aan te willen fuseren. Een fusie vanuit eigen kracht en het toekomstperspectief voor cliënten en medewerkers: door de krachten te bundelen zal de nieuwe organisatie nog beter in staat zijn om uitdagingen, met de toenemende zorgvraag en arbeidsmarktkrapte als sleutelwoorden, het hoofd te bieden. De aankondiging kon rekenen op positieve reacties van binnen en buiten de organisaties.

Inmiddels zijn de fusiepartners hard op weg om de benodigde stappen te nemen om deze juridische fusie te realiseren. De organisaties koersen erop om half november 2023 de procedures met interne partijen afgerond te hebben. De uiteindelijke fusiedatum is mede afhankelijk van de snelheid waarmee de externe procedures doorlopen kunnen worden. De organisaties zijn unaniem van mening dat het belangrijk is om voldoende tijd te nemen om het proces goed en zorgvuldig te laten verlopen. Om deze reden is ervoor gekozen de streefdatum van 1 januari 2024 voor de juridische fusie uit te stellen tot in ieder geval 31 maart 2024, met een uitloop tot 30 juni 2024.

 

Bekijk onderstaande video’s voor meer informatie, of klik hier en hier voor de video’s.