Update bezoekregeling cliënten woongroepen en Ambachtstaete april 2021

Zoals u 7 april mogelijk uit het nieuws hebt vernomen heeft Hugo de Jonge (demissionair minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aangekondigd dat er voor verpleeghuizen ruimte komt om de bezoekregeling te verruimen.

Aan de verruiming van de bezoekregeling is een belangrijke voorwaarde verbonden: 80% van de bewoners moet tweemaal gevaccineerd zijn. Helaas geldt de verruiming dan ook niet voor alle cliënten. Het is goed u te realiseren dat de vaccinatie tegen het COVID-virus een vrijwillige keuze was en een deel van de cliënten daarom ook niet gevaccineerd is. Daarnaast zijn er ook cliënten voor wie vaccinatie vanuit medisch oogpunt niet verstandig is. Tot slot hebben we regelmatig te maken met nieuwe cliënten en die pas op een later moment gevaccineerd kunnen worden. Hieronder leest u wat dit betekent.

Het bezoekbeleid voor Ankerplaats, Aanlegsteiger en Ambachtstaete begane grond, etage 1 tot en met 5:

 • Er is ruimte voor twee bezoekers per dag. Dat kunnen gedurende de week ook verschillende bezoekers zijn.
 • Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers, medewerkers, vrijwilligers en bewoners.
 • Bezoek in de eigen woning of kamer is beperkt tot maximaal 2 gasten tegelijk. Dit aantal is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en één keer per dag.
 • Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer, niet in de woonkamer en algemene ruimten.
 • Het gebruik van een mondneusmasker tijdens het bezoek is verplicht. Het mondneusmasker mag af als de bezoeker zit en anderhalve meter afstand kan bewaren van andere personen. De bezoekers maken gebruik van de mondneusmaskers die op de locaties beschikbaar worden gesteld.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Loop niet onnodig rond door de locatie en volg de looproutes.
 • Kom niet op bezoek bij griep- en verkoudheidsklachten.

Het bezoekbeleid voor de overige woongroepen locatie Lindonk, Lichtkring, Swinhove en Ambachtstaete etage 6 tot en met 9:

 • Op de eigen kamer van een volledig gevaccineerde bewoner kan door één of enkele vaste bezoekers worden afgezien van het dragen van een mondneusmasker en het afstand houden. Bezoekers dienen dan bij voorkeur zelf ook gevaccineerd te zijn of zich te laten testen (kort) voorafgaand aan het bezoek.
 • Houd 1,5 meter afstand van medebezoekers, medewerkers, vrijwilligers en bewoners.
 • Bezoek in de eigen woning of kamer is beperkt tot maximaal 2 gasten tegelijk. Dit aantal is exclusief kinderen tot en met 12 jaar en één keer per dag.
 • Bezoek is alleen toegestaan in de eigen kamer, niet in de woonkamer en algemene ruimten.
 • Buiten de eigen kamer van uw naaste gebruikt u een mondneusmasker. U maakt gebruik van de mondneusmaskers die op de locaties beschikbaar worden gesteld.
 • Desinfecteer de handen bij binnenkomst en vertrek.
 • Loop niet onnodig rond door de locatie en volg de looproutes.
 • Kom niet op bezoek bij griep- en verkoudheidsklachten.

Thuiszorg – zelfstandig wonende cliënten
Voor zelfstandig wonende cliënten (met thuiszorg) geldt dat, ook wanneer zij volledig zijn gevaccineerd, zij worden geacht zich te houden aan de algemene maatregelen die gelden voor alle inwoners van Nederland.

Communicatiemiddelen
Wij zijn nog niet in de gelegenheid geweest om de communicatiemiddelen op de locaties (posters, flyers, etc.) aan te passen. Dit zal de komende dagen gebeuren. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij doen een beroep op uw eigen verantwoordelijkheid om u aan de afspraken te houden.