Kwaliteit

De Swinhove Groep wil goede kwaliteit van zorg en dienstverlening bieden. Daarom wordt er bij ons veel aandacht besteed aan het verbeteren van deze kwaliteit. Niet voor niets is één van onze kernwaarden: Continue Leren en Verbeteren. De eisen aan de ouderenzorg zijn hoog. Dat is terecht: mensen moeten kunnen rekenen op goede zorg. Om continu te werken aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg en dienstverlening, maken we gebruik van verschillende middelen.

Kwaliteit van zorg

In juni 2023 heeft de Swinhove Groep kwaliteitsgegevens aangeleverd over de zorg en ondersteuning aan cliënten die vallen onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (Wlz-indicatie) over het jaar 2022. De gegevens gaan over decubitus, advance care planning, aandacht voor eten en drinken, continentie en medicatieveiligheid. Via de onderstaande link vindt u de scores van de kwaliteitsindicatoren 2022 vs. 2021.

Kwaliteitsgegevens 2022

Kwaliteitskeurmerk PREZO

De Swinhove Groep heeft in 2023 opnieuw voor alle locaties en de thuiszorg het GOUDEN kwaliteitskeurmerk PREZO behaald. Meer informatie over het PREZO kwaliteitskeurmerk vindt u via de volgende link: https://perspekt.nu/prezo/uitleg-voor-clienten-en-familie

Cliënttevredenheidsonderzoek

Binnen de Swinhove Groep wordt het spiegelgesprek ingezet als cliënttevredenheidsonderzoek, om te leren van ervaringen, met als doel de kwaliteit van zorg te verbeteren. In 2020 en de eerste helft van 2021 hebben de spiegelgesprekken vanwege de maatregelen rondom Corona niet kunnen plaatsvinden. Eind 2021 is er weer invulling gegeven aan de spiegelgesprekken.

Aan het woord
De mensen van de Swinhove Groep hebben ons in het hele traject begeleid. Niet alleen voelde mijn moeder zich meteen welkom en op haar gemak maar ook ik voelde me welkom.
Marc Lucassen (Zoon van mevrouw F. Lucassen)
Woonachtig sinds 2017

Zorgkaart Nederland

www.zorgkaartnederland.nl is een platform waarop cliënten en hun familie of mantelzorgers een beoordeling kunnen achterlaten over de zorginstelling waar hun naaste woont of heeft gewoond. Dit kunnen verbeterpunten zijn, maar uiteraard ook complimenten. Aarzelt u niet om een beoordeling op deze website achter te laten. Met complimenten zijn we blij, maar ook uw aandachtspunten zijn welkom. Voor ons zijn dit kansen om het beter te doen. Voor klachten bestaat bij de Swinhove Groep een gedegen procedure, die u op deze website aantreft.

Naar zorgkaartnederland.nl