Onze missie

De Swinhove Groep is specialist in zorg, behandeling en begeleiding voor kwetsbare ouderen. Onze medewerkers en vrijwilligers werken daarbij dagelijks vanuit de volgende missie: 

De Swinhove Groep ondersteunt kwetsbare ouderen en hun naasten bij het leven dat zij willen leven, met de waarden en gewoonten die daarin voor hen belangrijk zijn. Wij richten onze aandacht en energie daarin samen met de cliënt en diens netwerk op wat er nog wèl kan en trekken gezamenlijk op daar waar ondersteuning nodig is. 

Onze visie en kernwaarden

Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan op dat wat ertoe doet? Deze vraag en het samen met u vinden van de antwoorden zijn de drijfveer (visie) van onze organisatie. Wat zijn uw gewoontes en behoeften, wat is essentieel in in uw leven en wie zijn de naasten die daarin voor u belangrijk zijn? Kwaliteit van leven behelst ervaringen en verlangens, die voor iedereen anders zijn en ook in de loop van de tijd veranderen. Wij willen hier zo goed mogelijk op aansluiten, waarbij ons motto is dat er eindeloos veel meer is wat wèl kan dan wat er niet kan. Zo willen wij graag samen met u en uw naasten steeds opnieuw van iedere dag een mooie dag maken.

Iedereen binnen onze organisatie gaat uit van vier kernwaarden. Deze kernwaarden vormen de basis voor de manier waarop wij zorg vormgeven en organiseren. U ziet ze terug in de omgang met cliënten en in het contact onderling. 

Veiligheid

Ik geef ruimte en bescherm

Ik ben er voor u

Hartelijkheid en Nabijheid

Mag ik u helpen?

Ik ben er met hart, hoofd en handen

Respect en Integriteit

Ik zie u

Ik ben betrouwbaar

Leren en verbeteren

Ik sta stil bij wat ik doe

Ik leer elke dag