Expertisecentrum

Wat uw hulpvraag ook is, een team behandelaars van de Swinhove Groep staat klaar om u te helpen.

Bij u thuis of op een van onze locaties.

Het Expertisecentrum van de Swinhove Groep biedt, met zo’n veertig medische en paramedische experts, gerichte hulp aan bewoners binnen onze locaties en aan bewoners thuis. De verschillende disciplines werken nauw samen, met elkaar en met de zorgmedewerkers, en hanteren een multidisciplinaire aanpak.

Het Expertisecentrum bestaat uit:

  • Ergotherapeuten
  • Diëtisten
  • Logopedisten
  • Fysiotherapeuten
  • Specialisten Ouderengeneeskunde
  • Psychologen
  • Welzijnscoaches
  • Geestelijke verzorgers
  • Triage verpleegkundigen
  • Beweegagoog

Bij u thuis

De behandelaars van de Swinhove Groep kunnen eventueel bij u thuiskomen. Of u komt voor een behandeling naar de Swinhove Groep. U heeft voor een behandeling meestal een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt dit altijd bij ons navragen. Uw zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen uw behandeling.

Wordt mijn behandeling vergoed?

Wij raden u aan om vooraf bij uw zorgverzekeraar te informeren naar de vergoeding van de behandeling. Deze vergoeding kan afhankelijk zijn van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft met de Swinhove Groep. Wanneer de behandeling of een deel van de behandeling niet wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, dan kunt u wel bij ons terecht. U krijgt na dan elke maand een factuur van ons. Of u deze na indienen bij uw zorgverzekering alsnog gedeeltelijk vergoed krijgt van uw verzekeraar is afhankelijk van de verzekeraar en uw polisvoorwaarden.

Worden de extra behandelingen naast mijn aanvullende verzekering vergoed?

Heeft u wel een aanvullende verzekering, maar heeft u meer behandelingen nodig dan verzekerd? Ook dan staan wij voor u klaar. Hiervoor hanteren wij andere tarieven. Deze kunt u opvragen bij uw behandelaar.

Wat zijn de kosten voor niet aanvullende verzekerden? 

U kunt bij ons terecht voor fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en diëtetiek, ook als u niet aanvullend verzekerd bent. Mocht u niet aanvullend verzekerd zijn, dan brengen wij onderstaande tarieven bij u in rekening. Afwijkende behandelingen kunnen andere kosten met zich meebrengen. Laat u informeren over de kosten door uw behandelaar.

Fysiotherapie
In geval van een chronische indicatie: in veel gevallen vanaf behandeling 21 vergoed in het basispakket. De eerste 20 behandelingen komen uit uw eventuele aanvullende verzekering of dient u zelf te betalen. Let op: iedereen heeft in 2023 een verplicht eigen risico van minimaal € 385.

In geval van een niet chronische indicatie: afhankelijk van uw eventuele aanvullende verzekering worden er behandelingen vergoed.

Claudicatio Intermittens: u krijgt maximaal 37 behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed in 12 maanden. U betaalt wel eerst uw eigen risico.

 

Ergotherapie
De basisverzekering vergoedt 10 uur ergotherapie per jaar. Soms kunnen extra uren ingezet worden vanuit uw aanvullende verzekering. Lees hiervoor uw polisvoorwaarden. Let op: iedereen heeft verplicht eigen risico van minimaal € 385,-  in 2023 voor het basispakket.

Logopedie
Dit wordt vergoed uit de basisverzekering. U betaalt wel uw eigen risico. Er kunnen voorwaarden worden gesteld aan het soort behandeling dat u ondergaat. Vraag deze voorwaarden na bij uw zorgverzekeraar. Let op: iedereen heeft in 2023 een verplicht eigen risico van minimaal € 385,-.

Diëtetiek
De basisverzekering vergoedt 3 uur dieetadvies per jaar. Als u meer behandelingen nodig heeft, dan wordt dit in enkele gevallen (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende verzekering. Lees hiervoor uw polisvoorwaarden. In alle andere gevallen dient u deze behandelingen zelf te betalen. Let op: iedereen heeft verplicht eigen risico van minimaal € 385,- in 2023 voor het basispakket.

Tarieven niet aanvullend verzekerd

De onderstaande tarieven gelden voor:
– Cliënten die niet aanvullend verzekerd zijn.
– Cliënten verzekerd bij een zorgverzekeraar waar
Swinhove Groep geen contract mee heeft.

Fysiotherapie* Ergotherapie** Logopedie* Diëtetiek**
Individuele zitting regulier  € 35,-  € 20,-  € 40,-  € 19,-
Toeslag aan huis  € 25,-  € 25,-  € 25,-  € 25,-
Intake en onderzoek na verwijzing  € 47,50  € 20,-  € 75,-  € 19,-
Intake en screening na verwijzing  € 57,50  € 20,-  n.v.t.  € 19,-
Screening  € 17,50  € 20,-  € 20,-  € 20,-
Groepsbehandeling  € 37,50  € 19,-  € 60,-  € 19,-
Lange zitting voor specifieke aandoeningen  € 50,-  n.v.t.  € 80,-  n.v.t.
Telefonisch consult  € 35,-  € 20,-  € 40,-  € 20,-

*    Kosten per zitting
** Kosten per kwartier

Contact

Wilt u een afspraak maken?

Wilt u een afspraak maken met een van onze behandelaars? Neem contact op met het secretariaat Expertisecentrum op telefoonnummer: 078 625 55 53 of via secretariaatexpertisecentrum@swinhovegroep.nl

Bij een niet nagekomen, of minder dan 24 uur van tevoren afgezegde afspraak brengen wij kosten van € 40,- in rekening. De verzekeraar vergoedt deze gemiste afspraak niet. 

Wij hanteren een ‘niet nagekomen afspraak’ tarief als stimulans om de voor u gemaakte afspraak na te komen of tijdig af te zeggen. Hierdoor blijven de wachtlijsten zo kort mogelijk en kunnen wij andere cliënten de juiste zorg bieden.

Wilt u graag meer informatie over de diensten van het Expertisecentrum?

Dan kunt u terecht bij een van onze klantadviseurs. Zij zijn te bereiken via 078 625 55 00 of klantadviseurs@swinhovegroep.nl. Onze klantadviseurs geven u informatie en advies en kunnen u helpen bij het regelen van zorg en diensten.

Heeft u een klacht?

Informatie over het indienen van een klacht vindt u hier.

Locatie Swinhove
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht