Groepswonen

De beslissing om van thuis naar een verpleeghuis te verhuizen is vaak ingrijpend. Met ons Groepswonen proberen wij , door het huiselijke karakter, zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vertrouwde leefomgeving. Het kleinschalige karakter zorgt er voor dat medewerkers persoonlijke aandacht aan u of uw naaste kunnen geven. (Zorg)medewerkers en vrijwilligers kennen de bewoners en hun behoeften, zien bewoners in al hun facetten. Ook binnen het groepswonen willen wij ervoor zorgen dat u of uw naaste het leven kan leiden zoals u dat belangrijk vindt, met de gewoonten en behoeften die daarbij horen.

Groepswonen is voor mensen die behoefte hebben aan beschermd wonen. De Swinhove Groep richt zich met name op mensen met (een vorm van) dementie en onbegrepen gedrag. Voor het groepswonen heeft u een (WLZ) zorgindicatie nodig.

Een woongroep bestaat uit 7 tot 9 bewoners. Iedere groep kent een eigen dynamiek. Binnen de woongroepen wordt gestreefd naar een omgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de belevingswereld en behoefte van de bewoners van die woongroep.

Er is een gemeenschappelijke woon- en eetkamer waar men kan deelnemen aan de groepsactiviteiten zoals het gezamenlijk eten, de krant (voor)lezen, televisiekijken, spelletjes spelen en helpen bij de voorbereidingen van de maaltijd. Daarnaast beschikt iedere bewoner over een eigen zit-/slaapkamer.

Groepswonen is beschikbaar op drie locaties

Locatie Swinhove
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht

Locatie De Lichtkring
De Kring 11
3332 AS Zwijndrecht

Locatie De Lindonk
Rotterdamseweg 137b
3332 AE Zwijndrecht

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over groepswonen? Dan kunt u terecht bij een van onze klantadviseurs. Zij zijn te bereiken via 078 625 55 00 of klantadviseurs@swinhovegroep.nl. Onze klantadviseurs geven u informatie en advies en kunnen u helpen bij het regelen van zorg en diensten.

Locatie Swinhove
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht