Revalidatie (GRZ)

De Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) afdeling is een tijdelijke verblijfsafdeling waar ouderen komen om te revalideren na een ziekhuisopname, van bijvoorbeeld een knie- of heupoperatie of een CVA (beroerte). Wij bieden een activerend revalidatieklimaat, waarin de cliënt centraal staat met een multidisciplinaire en doelgerichte aanpak. Het streven is natuurlijk dat u zo snel mogelijk weer naar huis kunt.

De cliënt wordt een verblijf met intensieve behandeling geboden waarbij een team van specialisten, waaronder een specialist oudergeneeskunde, ergotherapeut, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, logopedist en de geestelijk verzorger staan samen met de verzorgden voor u klaar met behandeling en advies.

De revalidatie van de cliënt vindt plaats gedurende de hele dag, door in de momenten van opstaan, ontbijten, lunchen en dineren en daartussen te zoeken naar revalidatie- en leermomenten. Daarin wordt samen met de cliënt gezocht naar de juiste balans tussen rust en training. Het doel is de cliënt naar de thuissituatie terug te laten keren om thuis zo veilig en zelfstandig mogelijk te functioneren. De behandeling en behandeldoelen worden afgestemd met de cliënt en eventueel zijn of haar naasten. De cliënt behoudt waar mogelijk de eigen regie en wordt hierin gestimuleerd.

 

Om het revalidatieproces goed te laten verlopen, speelt uw naaste een belangrijke rol. We overleggen met u hoe we uw naaste(n) kunnen betrekken bij uw zorg en behandeling. Dit kan ook van belang zijn om na ontslag thuis zo goed mogelijk te kunnen functioneren, en voorbereid te zijn op de hulp die u daarbij nodig heeft.

Tegen het einde van uw revalidatie kijken we samen wat u wat u nodig heeft om weer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Als u hulpmiddelen of thuiszorg nodig heeft, kunnen we die aanvragen voor u. Kunt u na de revalidatie niet meer zelfstandig thuis wonen? Dan zoeken wij samen met u en uw naaste naar een passende oplossing. Dit kan binnen de Swinhove Groep, maar ook elders.

Contact

Neem contact met ons op

Wilt u graag meer informatie over revalidatie? Dan kunt u terecht bij een van onze klantadviseurs. Zij zijn te bereiken via 078 625 55 00 of klantadviseurs@swinhovegroep.nl. Onze klantadviseurs geven u informatie en advies en kunnen u helpen bij het regelen van zorg en diensten.

Locatie Swinhove
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht
Locatie Ambachtstaete
Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht